Investice do výstavby nového kravína s kapacitou 332 dojnic a moderní dojírny realizované na farmě Lukavice – Vlachov v průběhu let 2022 a 2023.

Společnost Dubická zemědělská a.s. realizovala projekt na modernizaci provozu výrobny masných výrobků, který byl spolufinancován Evropskou unií. Modernizace se týká pořízení nového strojního vybavení, a to elektrického varného kotle, který nahradil původní starý kotel s horšími výrobními parametry.

Investice – projekt „ Zlepšení životních podmínek pro skot
na farmě v Bohuslavicích – 2 etapa“

Společnost Dubická zemědělská a.s. provedla v roce 2017 investici v rámci
projektu „Zlepšení životních podmínek pro skot na farmě v Bohuslavicích – 2 etapa“, která navazovala na investici z roku 2016.
Tento projekt byl realizován v rámci programu „Program rozvoje venkova“, opatření 4.1.1. „Investice do zemědělských podniků“ a byl podpořen finančními prostředky EU.

V rámci projektu společnost Dubická zemědělská a.s. nahradila původní
technologii v produkční stáji pro dojnice na hale č.2 v areálu v Bohuslavicích
za novou. Spolu s dodávkou technologie (hrazení, boxy, zábrany, branky, sloupky, napáječky, drbadla, čerpadla a propojovací hadice pro organická hnojiva na snížení NH3) a souvisejících stavebních prací se prodloužila i délka lože a vybetonoval se krmný stůl.

Celou investicí došlo ke zlepšení welfare skotu a zároveň se ponížil i počet chovaných zvířat ve stáji na 228 kusů.

V rámci této investice bylo dále pořízeno strojní vybavení pro středisko Bohuslavice, jednalo se o krmný a nastýlací návěs, čelní kolový nakladač a 2 kusy kontejnerů pro manipulaci s hnojem na středisku

Investice – projekt „ Zlepšení životních podmínek pro skot
na farmě v Bohuslavicích“

Společnost Dubická zemědělská a.s. provedla v roce 2016 investici v rámci
projektu „Zlepšení životních podmínek pro skot na farmě v Bohuslavicích“.
Tento projekt byl realizován v rámci programu „Program rozvoje venkova“, opatření 4.1.1. „Investice do zemědělských podniků“ a byl podpořen finančními prostředky EU.

V rámci projektu společnost Dubická zemědělská a.s. nahradila původní
technologi v produkční stáji pro dojnice na hale č.1 v areálu v Bohuslavicích
za novou. Spolu s dodávkou technologie (hrazení, boxy, zábrany, branky, sloupky, napáječky,drbadla) a souvisejících stavebních prací se prodloužila i délka lože a vybetonoval se krmný stůl.

Celou investicí došlo ke zlepšení welfare skotu a zároveň se ponížil i počet chovaných zvířat ve stáji na 228 kusů.