zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za  účelem zpracovnání nebo dalšího prodeje,

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

zámečnictví, nástrojářství,

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

silniční motorová doprava dle koncesní listiny

řenictví a uzenářství

výroba elektřiny  z FVE