středisko Dubicko:

kontakt:         

tel: 583 449 011

 

středisko Lukavice:

kontakt:

tel.: 583 444021

 

    Rostlinná výroba se zabývá pěstováním polních plodin, pro živočišnou výrobu zajišťuje obiloviny do krmných směsí,            

    výrobu senáží a siláží pro skot.